فراخوانی ...

» راهکار همراه چیست؟

 دسترسی به تلفن همراه، از ساده ترین و بدیهی ترین موارد زندگی انسان امروز است؛ ارائه راه حل برای دغدغه های مدیریتی، معیشتی، اجتماعی، فرهنگی و ... همه و همه در یک قدمی است اگر از امکانات این وسیله ساده استفاده بهینه شود. راهکار همراه عبارت است از استفاده از تلفن همراه برای پاسخگویی به نیازهایی فراتر از نیازهای پایه ارتباطی. راهکارهای همراه از منظر زیرساخت به اقسام زیر است:
 •  راهکارهای مبتنی بر پیام کوتاه (SMS) 
 •  راهکارهای مبتنی بر مکان (LBS) 
 •  راهکارهای مبتنی بر اینترنت موبایلی (GPRS, 3G) 
 •  راهکارهای مبتنی بر کدهای دستوری (USSD) 
 •  راهکارهای مبتنی بر سیستم عامل (OSBA) 

» انواع راهکارهای نوین همراه

 راهکارهای همراه بر مبنای پوشش نیازها به بخش های زیر تقسیم می شوند:
 •  مدیریت هزینه ها (MEM) 
 •  مدیریت چرخه عمر (MLM) 
 •  مدیریت تدارکات و سفارش (POM) 
 •  مدیریت دستگاه های همراه (MDM) 
 •  سیستم گزارش گیری همراه (MRS) 

» مزایای استفاده از راهکارهای همراه

 •  کاهش چشم گیر هزینه ها 
 •  حذف محدودیت های زمانی، مکانی و سخت افزاری 
 •  دسترسی همیشگی به داده های مهم 
 •  اشتراک منابع با استفاده از ابتدایی ترین تجهیزات کاربری 
 •  امکانات مدیریتی وسیع و ساده 

سورنتال

مرکز رسانه

سخت افزار و شبکه

مشاوره

راهکارهای نوین همراه

 • راهکار همراه چیست؟

 • انواع راهکارهای نوین همراه

 • مزایای استفاده از راهکارهای همراه

هوش تجاری

سیستم مانیتورینگ

سامانه پایش و نظارت بر محیط

سنسورهای وایرلس