فراخوانی ...
 • مردم جهان آینده اینترنت را چگونه می بینند مردم جهان آینده اینترنت را چگونه می بینند

   در یک نظرسنجی اینترنتی اینده اینترنت به نظرسنجی گذاشته شد که درطول آن بیشتر مردم اعتقاد داشتند که در آینده همه چیز اینترنتی خواهد شد. به گزارش ایتنا این نظرسنجی در بازه زمانی نزدیک به یک هفته انجام شده و گزینه های این نظر سنجی شامل موارد زیر

   در یک نظرسنجی اینترنتی اینده اینترنت به نظرسنجی گذاشته شد که درطول آن بیشتر مردم اعتقاد داشتند که در آینده همه چیز اینترنتی خواهد شد.
  به گزارش ایتنا این نظرسنجی در بازه زمانی نزدیک به یک هفته انجام شده و گزینه های این نظر سنجی شامل موارد زیر بودند:
  - محدودیت های اینترنت افزایش خواهد یافت
  - مشابه اینترنت امروزی بوده و تنها تغییراتی اندک خواهد داشت
  - به صورت کاملا ابزاری با حسگرهای درونی بدن تنظیم شده و انسان ها توسط آن کنترل خواهند شد
  - تمامی اشیاء به اینترنت متصل خواهند شد.
  در این نظرسنجی نزدیک به یکصدهزار نفر از سراسر جهان شرکت کردند که در میان آن ها نزدیک به ۴۰ درصد معتقد بودند که پروژه اشیاء اینترنتی آینده را تشکیل می دهد و بشریت در آینده به صورت کامل همه چیز را رد اتصال با اینترنت می یابد.پس از آن نیز بیشترین رای به گزینه استفاده ابزاری بازمی گردد که به نوعی نشان از ترس از آینده دارد.

  در رده سوم نیز اینترنت مشابه با دنیای امروزی بوده و در رده آخر نیز کمتر از یک درصد نظرات متفاوتی را شرح دادند.در این میان نکته بارز و مهم اینجاست که دید بیشتر افراد بر روی توسعه بسیار زیاد اینترنت است و آینده بشریت به صورت مستقیم با این فناوری گره خورده است.