فراخوانی ...

» معرفی

 شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایده بکر مبین از سال 1382 با شماره ثبت ۳۹۹۶۶۷ در تهران فعالیت خود را آغاز نموده است و در سال 1387 با رویکرد توسعه بازار خود بر پایه خدمات مبتنی بر وب تولدی دوباره یافت تا با تکیه بر منابع انسانی توانمند ارائه گر راهکارهای نوین بر بستر وب باشد. 

» رسالت

 ایده بکر مبین زاده شد تا با ارائه سامانه های یکپارچه، امن و بومی، یاری رسان صنعت کشور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات باشد و در گستره خدمات خود در مسیر توسعه و آبادانی ایران عزیز گام بردارد. از دریچه نگاه ایده بکر، مشتری در گام نخست باید با تمام نقاط ضعف و قوتش شناخته شود تا بتوان سامانه ای شایسته بدان ارائه کرد؛ رسالت ما شناخت فرایندها، معماری اطلاعات، یافتن نقاط اشتراک بین راهکارها و سپس پیاده سازی سامانه بر پایه داده های درست و یکپارچگی اطلاعات با نقاط ورودی مختلف و پس از آن پاسداری از سامانه تحویل شده است.

» چشم انداز

ایده بکر مبین با یاری یزدان پاک و عنایت به رسالت تعریف شده و توان عملیاتی بالای خود که مرهون بکارگیری جوانان نخبه ایران زمین است؛ در ابتدا می بایست در ردیف موفق ترین شرکت های فناوری اطلاعات کشور قرار گیرد و پس از آن با نگاه از میان بردن محدودیت های زمان، مکان و زبان با ارائه راهکارهایی در استاندارد های جهانی بتواند فراتر از مرزها گام برداشته و نام ایران را در بازار فناوری دنیا پر آوازه سازد.

» ارکان ایده بکر

» چارت سازمانی

» راهکارها و خدمات

  •  طراحی و پیاده سازی پورتال های سازمانی 
  •  طراحی و پیاده سازی سامانه های مرکز رسانه 
  •  طراحی و پیاده سازی انبار داده ها و هوش تجاری 
  •  طراحی و پیاده سازی سامانه های همراه 
  •  تست و تضمین کیفیت نرم افزار 
  •  مشاوره 
  •  سخت افزار و شبکه 
  •  میزبانی وب