در حال بروزرسانی

ایده بکر مبین

ارائه راهکار های فناوری اطلاعات و اینترنت اشیاءدر صنایع و سازمان ها

بیشتر

پیاده سازی راهکارهای سازمانی و کسب و کارهای مقیاس بزرگ

توضیح نمونه

پیاده سازی فناوری اطلاعات به روز در همه زمینه ها

توضیح نمونه

بهره گیری از متخصصین IT/الکترونیک و نرم افزاردر پیاده سازی راهکارها

توضیح نمونه

عملکرد بهینه و بومی سازی 100درصد

توضیح نمونه

ما مراقب همه چیز هستیم!

ایجاد زیرساخت جهت عملکرد بهینه در کسب و کار یا سازمان شما

ما مفتخریم به:

نرم افزار

محتوا
کاربر
نفر ساعت

سخت افزار

تجهیز مانیتورینگ
ظرفیت مانیتورینگ
نفر ساعت