فراخوانی ...
 • شیوه های اعلام هشدار

   1. پیامکارسال مستقیم پیامک با استفاده از مودم GSM در صورت وقوع رویداد غیرطبیعی پشتیبانی از سیم کارت های ایرانسل، همراه اول و رایتل برای ارسال و دریافت پیامک قابلیت تغییر تنظیمات ارسال پیامک از طریق رابط نرم افزار تحت وب قابلیت ثبت تا سه

   1. پیامک

  • ارسال مستقیم پیامک با استفاده از مودم GSM در صورت وقوع رویداد غیرطبیعی 
  • پشتیبانی از سیم کارت های ایرانسل، همراه اول و رایتل برای ارسال و دریافت پیامک 
  • قابلیت تغییر تنظیمات ارسال پیامک از طریق رابط نرم افزار تحت وب 
  • قابلیت ثبت تا سه شماره تلفن به ازای هر کاربر برای ارسال پیامک 
  • ارسال مجدد پیامک به کاربر در صورت عدم دریافت پاسخ از کاربر 
  • پیکره بندی تنظیمات تعداد دفعات و فواصل زمانی ارسال پیامک 
  2. تماس صوتی
  • پشتیبانی از سیم کارت های ایرانسل، همراه اول و رایتل برای برقراری تماس صوتی 
  • قابلیت تغییر تنظیمات برقراری تماس صوتی از طریق رابط نرم افزار تحت وب 
  • ارسال مستقیم پیامک با استفاده از مودم GSM در صورت وقوع رویداد غیرطبیعی 
  • قابلیت ثبت تا سه شماره تلفن به ازای هر کاربر برای برقراری تماس صوتی 
  • برقراری تماس مجدد با کاربر در صورت عدم دریافت پاسخ از کاربر 
  • پیکره بندی تنظیمات تعداد دفعات و فواصل زمانی برقراری تماس صوتی 
  3. پروتکل مدیریت شبکه (SNMP)
  •  پشتیبانی از SNMP v1 و SNMP v2c 
  4. ایمیل
  5. Syslog
  • قابلیت ارسال پیام های خطایابی به سرور Syslog