فراخوانی ...
 • پورت های ورودی و خروجی

   پورت های ورودی:دو گروه ورودی دیجیتال هر گروه شامل 6 عدد ورودی در این سامانه تعبیه شده اند.1 پورت RJ-45 شبکه Ethernet 10/100 برای ارتباط با شبکه 6 پورت Micro-USB برای اتصال سنسورهای با قابلیت اتصال مستقیم (plug & play) ترمینال phoenix برای اتصال ورودی های

   پورت های ورودی:

  دو گروه ورودی دیجیتال هر گروه شامل 6 عدد ورودی در این سامانه تعبیه شده اند.
  • 1 پورت RJ-45 شبکه Ethernet 10/100 برای ارتباط با شبکه 
  • 6 پورت Micro-USB برای اتصال سنسورهای با قابلیت اتصال مستقیم (plug & play) 
  • ترمینال phoenix برای اتصال ورودی های آنالوگ 
  • ترمینال phoenix برای اتصال ورودی های دیجیتال 
  • ترمینال phoenix برای اتصال ورودی زمان سنج دقیق 
  • ترمینال RS485 به منظور ارتباط با واسط های صنعتی تحت پروتکل استاندارد 
  • ترمینال برق شهر طراحی شده متناسب با سیستم برقی ایران 
  • ورودی های دیجیتال ایزوله به منظور جلوگیری از نوسانات برق 
  پورت های خروجی:
  •  3 ترمینال خروجی رله 
  • 1 ترمینال خروجی PWM 
  1. پاور جک 220 ولت  7. LAN
  13. سنسور دما  19. سنسور جریان 3x
  2. دکمه روشن/خاموش  8. سنسور دما/ رطوبت
  14. آنتن Wi-Fi
  20. RS485
  3. ورودی دیجیتال 6x 9. سنسور دما/رطوبت
  15. چراغ LED مودم GSM
   21. PWM 2X
  4. رله 1 10. سنسور دما
  16. آنتن مودم GSM
  22. Fan Speed 2X 
  5 . رله 2 11. سنسور دما
  17. سوکت سیم کارت
  23. ورودی دیجیتال قابل گسترش 
  6. رله 3 12. سنسور دما
  18. ورودی Differential