فراخوانی ...
  • کاربرد

     درصورتی که در مجموعه شما تعداد زیادی دستگاه مانیتورینگ وجود داشته باشند که در مکان های مختلفی قرار گرفته اید می توانید از سامانه جامع پایش و نظارت بر محیط شرکت ایده بکر مبین برای نظارت جامع و کلی بر روی همه این دستگاه به صورت هم زمان و در یک محیط

     درصورتی که در مجموعه شما تعداد زیادی دستگاه مانیتورینگ وجود داشته باشند که در مکان های مختلفی قرار گرفته اید می توانید از سامانه جامع پایش و نظارت بر محیط شرکت ایده بکر مبین برای نظارت جامع و کلی بر روی همه این دستگاه به صورت هم زمان و در یک محیط بهره بگیرید. با استفاده از این سامانه می توان بر روی صدها دستگاه که در نقاط مختلف جغرافیایی نصب شده اند به صورت هم زمان نظارت داشت. این سامانه به صورت یک نرم افزار تحت وب در اختیار خواهد بود. در این سامانه داده های هر دستگاه از طریق روش های مختلف همچون پروتکل SNMP، Syslog، SSH و ... قابل استخراج است و در صورت رخ دادن شرایط از پیش تعریف شده در نرم افزار، اخطارهایی با سطوح مختلف داده خواهد شد و محل سیستمِ دارای خطا و نوع خطای رخ داده بر روی نقشه مشخص خواهد بود که در مدیریت تعداد زیادی دستگاه کمک کنده خواهد بود. همچنین انواع گراف ها از وضعیت این دستگاه نیز قابل نمایش هستند.